Virksomheder

Rekruttering & search

Vi skaber værdi for vores kunder og kandidater ved at sikre det bedste match mellem virksomhedens krav og kandidatens faglige- og personlige kompetencer.

“Indlevelsesevne, empati og proaktivitet er afgørende faktorer i rekrutteringsprocessen…”

Rekrutteringsprocessen

I fællesskab med vores kunder afdækker vi virksomhedens behov, hvor vi finder frem til de parametre, som gør sig gældende for udarbejdelse af en stillingsprofil.

Identifikation af kandidater gennem netværk, database, grundig research og relevante kanaler.

Personligt interview med udvalgte kandidater afholdes.

Præsentation af spidskandidater fremsendes til kunden, hvor kandidatens faglige- og personlige kompetencer, lønniveau samt relevante oplysninger fremgår.

Kandidater indkaldes til samtale hos kunden, hvor CONNECTPEOPLE rådgiver i tæt dialog med begge parter. Referencer foretages og evt. test udføres.

Executive Search

 

At finde og udvælge de kvalificerede kandidater til topledelse er en strategisk opgave, hvor vi arbejder professionelt og målrettet for at tilføre virksomheden succes.

Vi har erfaring med Executive Search og headhunting af kandidater til CFO- og CEO stillinger. Vi tilbyder en bred konsulentviden, et stort netværk og en researchfunktion, som er et vigtigt kendetegn for vores forretningsprofil.

Vi udfordrer virksomheden og håndplukker kandidater, som ikke er aktivt jobsøgende. Qua vores konsulenters baggrund skabes dialogen med kunden, herunder udfærdiges et konkret billede af, hvordan opgaven løses og klare rammer i searchprocessen aftales.

Diskretion og fortrolighed er altafgørende faktorer.

Interim Management

Ved projektansættelser står vi til rådighed i projektfasen, når en virksomhed har brug for professionelle konsulenter eller specialister på chef- eller direktørniveau.

Vi indgår som sparringspartner ved en effektiv, kompetent og resultatorienteret løsning, hvor kandidater selvstændigt varetager projekter, herunder: implementering af nye arbejdsgange, produktudvikling, generationsskifte, forretningsudvikling, udvikling af nye markedsområder, effektivisering, turn-around, sparring med den eksisterende ledelse og bestyrelse m.m.

Vikarassistance

Ved et akut eller længerevarende vikariat står vi til rådighed i hele vikarprocessen. Vi leverer en fleksibel og kompetent løsning. Profiler af kandidater fremsendes inden for 72 timer.

Vikaren er ansat af CONNECTPEOPLE, hvilket indebærer, at vi er ansvarlige for kontrakt, løn, sociale omkostninger, feriepenge, sygedagpenge og 1-2-3- ledighedsdage jf. funktionærlovens bestemmelser.

Certificeret

DISC og People Test System

Certificeret

DISC og People Test System