Fortrolighedspolitik

KORTFATTET AFSNIT

Hvilke slags oplysninger indsamler vi?

 • KANDIDATOPLYSNINGER:
  For at kunne tilbyde de bedst mulige ansættelsesmuligheder, som er skræddersyet til dig, skal vi behandle visse oplysninger om dig. Vi beder kun om detaljer, som oprigtig talt hjælper os, som f.eks. din alder, kontaktoplysninger, oplysninger om din uddannelse, ansættelseshistorie, kontakter i nødsituationer, immigrationsstatus, finansielle oplysninger (i tilfælde af at vi har behov for, at foretage finansielle baggrundscheck) samt cpr-nummer. Du kan naturligvis vælge, hvorvidt du vil dele andre relevante oplysninger med os. Hvor det måtte være relevant, og i overensstemmelse med lokale love og krav, indsamler vi muligvis også oplysninger i forbindelse med dit helbred, oplysninger om mangfoldighed, og/eller nærmere oplysninger om eventuelle straffedomme.
 • KUNDEOPLYSNINGER:
  Hvis du er kunde hos Connectpeople, har vi behov for at indsamle og bruge oplysninger om dig eller personer i din virksomhed i forbindelse med levering af vores serviceydelser til dig, som f.eks.: (i) at finde kandidater, som passer godt til dig eller din virksomhed.
 • LEVERANDØROPLYSNINGER:
 • PERSONER, HVIS OPLYSNINGER VI MODTAGER FRA KANDIDATER OG PERSONALE, SOM F.EKS. REFERENCER OG PERSONER, DER KAN KONTAKTES I NØDSTILFÆLDE:
  For at kunne tilbyde kandidater egnede ansættelsesmuligheder på en sikker og fortrolig måde, og for at tage hensyn til enhver mulighed for dem og vores personale, har vi brug for enkelte grundlæggende baggrundsoplysninger. Vi beder kun om meget grundlæggende kontaktoplysninger, så vi kan komme i kontakt med dig, enten for en reference, eller fordi du er blevet angivet som en person, der kan kontaktes i nødstilfælde af en af vores kandidater eller medlemmer af personalet.
  Der kræves nogle personlige oplysninger fra dig for at gøre det muligt for os at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller andre. Hvor det måtte være relevant, kræves visse oplysninger, f.eks. kandidatens CPR-nummer og religiøse tilhørsforhold, for at overholde vedtægter eller anden lovgivning. Der kan ganske enkelt være behov for yderligere oplysninger for at sikre, at vores relation fungerer uden problemer.

Afhængigt af den pågældende type af personlige oplysninger samt grundlaget for, at vi eventuelt behandler dem, kan vi muligvis ikke være i stand til at opfylde vores kontraktlige betingelser eller, i ekstreme tilfælde, ikke være i stand til at fortsætte vores relation, hvis du nægter at give os de pågældende oplysninger.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

 • KANDIDATOPLYSNINGER:
  Vi indsamler dine personlige oplysninger på to måder: 1. Direkte fra dig; og 2. Fra tredjeparter.
 • KUNDEOPLYSNINGER:
  Vi indsamler dine personlige oplysninger på to måder: 1. Direkte fra dig; og 2. Fra tredjeparter (f.eks. vores kandidater) samt andre begrænsede kilder (f.eks. online og offline medier).
 • PERSONER, HVIS OPLYSNINGER VI MODTAGER FRA KANDIDATER OG PERSONALE, SOM F.EKS. REFERENCER OG PERSONER, DER KAN KONTAKTES I NØDSTILFÆLDE:
  Vi indsamler kun dine kontaktoplysninger, hvis en kandidat eller et medlem af vores personale angiver dig som en person, der kan kontaktes i nødstilfælde, eller hvis en kandidat giver dem til os som reference.

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?

 • KANDIDATOPLYSNINGER:
  Hovedårsagen til brugen af dine personlige oplysninger er, at hjælpe dig med, at finde beskæftigelse eller andre roller på arbejdsmarkedet, som muligvis egner sig til dig. Jo flere oplysninger, vi har om dig, dine kompetenceområder og dine ambitioner, desto mere skræddersyet kan vi gøre vores serviceydelse. Hvor det måtte være relevant, og i overensstemmelse med lokale love og betingelser, bruger vi muligvis også dine personlige oplysninger til formål som f.eks. markedsføring, profilering og monitorering af mangfoldighed. Hvor det måtte være relevant, beder vi om din tilladelse til at foretage enkelte af disse aktiviteter.
 • KUNDEOPLYSNINGER:
  Hovedårsagen til at bruge oplysninger om kunder er, at sikre at de kontraktlige forpligtelser imellem os kan implementeres korrekt, således relationen kan foregå uden problemer. Dette kan eventuelt involvere: (i) at finde frem til kandidater, som passer godt til dig eller din virksomhed; (ii) Jo flere oplysninger, som vi har, des mere skræddersyet kan vi gøre vores serviceydelse.
  For nærmere oplysninger om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, bedes du klikke her.
  •  LEVERANDØROPLYSNINGER:
  Hovedårsagerne til at bruge dine personlige oplysninger er at sikre, at de kontraktlige forpligtelser imellem os kan implementeres korrekt, så relationen kan foregå uden problemer, og for at overholde lovkravene.
  •  PERSONER, HVIS OPLYSNINGER VI MODTAGER FRA KANDIDATER OG PERSONALE, SOM F.EKS. REFERENCER OG PERSONER, DER KAN KONTAKTES I NØDSTILFÆLDE:
  Vi bruger referencens personlige oplysninger til at hjælpe vores kandidatermed at finde et job, som egner sig til dem. Hvis vi er i stand til at bekræfte deres nærmere oplysninger og kvalifikationer, kan vi sikre, at de passer godt sammen med eventuelle arbejdsgivere. Vi bruger muligvis også referencens personlige oplysninger til at kontakte dem i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter, som eventuelt interesserer dem. Vi bruger personlige oplysninger fra en kandidat kan kontaktes i tilfælde af en ulykke eller et nødstilfælde, som vedrører den pågældende kandidat

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

 • KANDIDATOPLYSNINGER:
  Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med diverse parter, på diverse måder, og af diverse årsager. Vi deler primært dine oplysninger med fremtidige arbejdsgivere for, at øge dine chancer for i din jobsøgning. Medmindre du angiver andet, deler vi muligvis også dine oplysninger med nogen af vores koncernselskaber og associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere, hvis vi mener, at det vil hjælpe os med at yde dig den bedst mulige service.
 • KUNDEOPLYSNINGER:
  Vi deler dine oplysninger for: (i) primært at sikre, at vi tilbyder dig en egnet kandidatpulje.
  Medmindre du angiver andet, deler vi muligvis også dine oplysninger med nogen af vores associerede tredjeparter for, at hjælpe os med at opfylde de pågældende mål.
  • Hvis du gerne vil se en liste over dem, som vi muligvis deler dine personlige oplysninger med, bedes du klikke her.
 • LEVERANDØROPLYSNINGER:
  Medmindre du angiver andet, deler vi muligvis også dine oplysninger med nogen af associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere og virksomheder, som vi leverer tjenester til.
  • PERSONER, HVIS OPLYSNINGER VI MODTAGER FRA KANDIDATER OG PERSONALE, SOM F.EKS. REFERENCER OG PERSONER, DER KAN KONTAKTES I NØDSTILFÆLDE:
  Medmindre du angiver andet, deler vi muligvis også dine oplysninger med nogen af vores associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere og virksomheder, som vi leverer tjenester til.
  Hvordan værner vi om dine personlige oplysninger?
  • Vi bestræber os på, at beskytte dine oplysninger. Derfor har vi indført passende foranstaltninger, som er udformet til at forebygge uvedkommende adgang til og misbrug af dine personlige oplysninger.
  Hvor længe beholder vi dine oplysninger?
  • For yderligere oplysninger om Hvis vi ikke har haft nogen betydningsfuld kontakt med dig (eller, hvor det er relevant, den virksomhed, du arbejder for eller med) i en periode på to år, vil vi slette dine personlige oplysninger fra vores systemer, medmindre vi i god tro mener, at lovgivningen eller andre bestemmelser kræver, at vi bevarer dem (f.eks. på grund af en anmodning fra en skattemyndighed eller i forbindelse med en forventet retssag).
  Hvordan kan du få adgang til, ændre eller tilbagetrække oplysninger, som du har givet os?
  • Selv om vi allerede ligger inde med dine personlige oplysninger, har du stadig diverse rettigheder i forbindelse med dem. For at tale med os om dem, bedes du kontakte os. Vi forsøger at tage os af din anmodning uden unødvendig forsinkelse, og under alle omstændigheder i henhold til gældende lovkrav. Bemærk venligst, at vi muligvis beholder en optegnelse over dine kommunikationer for, at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du bringer på bane.
  • Indsigelsesret: Hvis vi bruger dine oplysninger, fordi vi anser det som nødvendigt at gøre det i forbindelse med vores berettigede interesser, og du ikke indvilger, har du retten til indsigelse. Vi vil svare på din anmodning inden for 30 dage (selv om vi muligvis har lov til at forlænge denne periode i visse tilfælde). Generelt vil vi kun være uenige med dig, hvis visse begrænsede betingelser er gældende.
  • Ret til at tilbagetrække samtykke: Hvis vi har skaffet din tilladelse til at behandle dine personlige oplysninger til visse aktiviteter (f.eks. til at profilere din egnethed til visse roller), eller tilladelse til at forhandle med dig, kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.
  • Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed: Du har endvidere ret til at indgive en klage til en lokal tilsynsmyndighed.

DETALJERET AFSNIT

Hvilken slags personlige oplysninger indsamler vi?

Så du leder efter lidt mere indsigt i, hvilke oplysninger vi indsamler om dig? Her er et detaljeret blik på de oplysninger, som vi muligvis indsamler. Oplysningerne, som beskrives nedenfor er selvfølgelig som tillæg til alle de personlige oplysninger, som vi ifølge loven skal behandle i enhver given situation.

 • KANDIDATOPLYSNINGER:
  Afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale love og betingelser indsamler vi muligvis visse eller alle de oplysninger, som angives nedenfor for at give os mulighed for at tilbyde dig ansættelsesmuligheder, som er skræddersyede til dine forhold og interesser: I nogle jurisdiktioner er vi underlagt begrænsninger i forhold til behandling af nogle af de datatyper, der er anført nedenfor. I sådanne tilfælde behandler vi ikke dataene i disse jurisdiktioner:
  o Navn;
  o Alder/fødselsdato;
  o Køn;
  o Civilstatus;
  o Kontaktoplysninger;
  o Uddannelsesoplysninger;
  o Ansættelseshistorie;
  o Nødkontakter og oplysninger om pårørende, for hvilke der er forsørgerpligt
  o Referenceoplysninger;
  o Immigrationsstatus (arbejdstilladelse påkrævet eller ej);
  o Nationalitet/statsborgerskab/fødselssted;
  o En kopi af dit kørekort og/eller pas/Id-kort;
  o Oplysninger om etnisk oprindelse, religiøst eller lignede tilhørsforhold og fysisk/mentalt helbred, herunder oplysninger om handicap;
  o Oplysninger om strafbare forhold, hvis det kræves til en stilling, som du er interesseret i at ansøge om;
  o Oplysninger om din nuværende lønpakke, pension og frynsegoder;
  o Oplysninger om dine interesser og behov ifm. fremtidig ansættelse, både indsamlet direkte og konkluderet, f.eks. fra de jobs, som du har kigget på eller artikler, som du har læst på vores website;
  o Ekstra oplysninger, som du vælger at fortælle os;
  o Ekstra oplysninger, som din reference vælger at fortælle os om dig;
  o Ekstra oplysninger, som vores kunder eventuelt fortæller os om dig eller, som vi indhenter fra tredjeparters kilder, som f.eks. jobsider;
 • KUNDEOPLYSNINGER:
  De oplysninger, som vi indsamler om kunder, er meget begrænsede. Vi har som regel kun brug for, at have dine kontaktoplysninger eller nærmere oplysninger om individuelle kontaktpersoner i din virksomhed (som deres navne, telefonnumre og e-mailadresser) for at give os mulighed for at sikre, at vores relation foregår uden problemer
 • LEVERANDØROPLYSNINGER:
  Vi indsamler ikke mange oplysninger om leverandørerne – vi skal blot sikre, at vores forhold forløber gnidningsfrit. Vi indsamler nærmere oplysninger til vores kontakter i din virksomhed, som navne, telefonnumre og e-mailadresser. Vi indsamler også bankoplysninger, så vi kan betale dig.
 • PERSONER, HVIS OPLYSNINGER VI MODTAGER FRA KANDIDATER OG PERSONALE, SOM F.EKS. REFERENCER OG PERSONER, DER KAN KONTAKTES I NØDSTILFÆLDE: Det eneste vi skal bruge fra referencerne, er en bekræftelse af, at du allerede kender vores kandidat eller fremtidige medlem af vores personale, så de kan sikre deres drømmejob. Nærmere oplysninger om personer, der kan kontaktes i nødstilfælde, giver os nogen at ringe til i tilfælde af en ulykke eller lignende. Vi har naturligvis brug for referencens kontaktoplysninger for at bede om en reference (som navn, e-mailadresse og telefonnummer). Vi har også brug for de pågældende oplysninger, hvis vores kandidat eller medlem af vores personale har angivet dig som personen, der kan kontaktes i nødstilfælde.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

 • KANDIDATOPLYSNINGER:
  Vi indsamler primært kandidatoplysninger på tre måder:
  1. Personlige oplysninger, som du, kandidaten, giver os;
  2. Personlige oplysninger, som vi modtager fra andre kilder; og
  3. Personlig data, som vi indsamler automatisk.Personlige oplysninger som, du giver os
  • Connectpeople har brug for at kende visse oplysninger om dig for at kunne yde en skræddersyet service. Det vil sætte os i stand til at tilbyde dig de bedste muligheder og skal spare tid for dig, idet du selv undgår at skulle gennemsøge oplysninger om jobs og serviceydelser, som er irrelevante for dig.
  • Der findes adskillige måder, hvorpå du kan dele dine oplysninger med os. Det hele afhænger af dine behov. Dette kan omfatte:
  o Indtaste dine oplysninger på Connectpeople´s website eller ved brug af en ansøgningsformular som en del af registreringsprocessen;
  o Efterlade en papirkopi af dit CV ved en Connectpeople´s rekrutteringsbegivenheder, jobmesse eller kontor;
  o Sende dit CV i en e-mail til en konsulent fra Connectpeople eller have en samtale med dem;
  o Søge efter jobs gennem en jobdatabase på nettet, som så omdirigerer dig til Connectpeople’s website;
  o Indtaste dine personlige oplysninger på et microsite tilhørendePersonlige oplysninger, som vi modtager fra andre kilder
  • Vi modtager også personlige oplysninger om kandidater fra andre kilder: Afhængigt af de relevante omstændigheder og den gældende lokale lovgivning og krav, kan dette omfatte personlige oplysninger modtaget i de følgende situationer:
  o Dine referencer kan muligvis offentliggøre personlige oplysninger om dig;
  o Vores kunder kan muligvis dele personlige oplysninger om dig med os;
  o Vi kan eventuelt indhente oplysninger om dig ved at søge efter potentielle kandidater fra tredjepartskilder, som f.eks. LinkedIn og andre jobsider;
 • KUNDEOPLYSNINGER
  Vi indsamler kundernes personlige oplysninger på tre måder:
  1. Personlige oplysninger, som vi modtager direkte fra dig;
  2. Personlige oplysninger, som vi modtager fra andre kilder; og
  3. Personlige oplysninger, som vi indsamler automatisk.Personlige oplysninger, som vi modtager direkte fra dig
  • Vi har det samme mål – at sørge for, at du finder de bedste medarbejdere til din virksomhed. Vi modtager oplysninger direkte fra dig på to måder:
  o hvis du kontakter os selv, som regel telefonisk eller ved at sende en e-mail; og/eller
  o hvis vi kontakter dig, enten telefonisk eller ved at sende en e-mail, eller mere generelt gennem vores konsulenters virksomhedsudviklingsaktiviteter.Personlige oplysninger, som vi modtager fra andre kilder
  • Iht. lokal lovgivning og lokale krav søger vi muligvis efter oplysninger om dig eller dine kolleger fra andre kilder, generelt ved hjælp af due diligence eller andre markedsoplysninger, herunder:
  o Fra tredjeparters markedsundersøgelser og ved at analysere online og offline medier (som vi eventuelt selv foretager eller anvender andre virksomheder til at gøre det for os);
  o Fra repræsentantlister ved relevante begivenheder; og
  o Fra andre begrænsede kiler og tredjeparter (f.eks. fra vores kandidater, hvis de giver os dine oplysninger som en reference for dem).

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?

Vi anvender de indhentede oplysninger om dig på en række forskellige måder.

 • KANDIDATOPLYSNINGER:
  Vi anvender generelt kandidatens oplysninger på fire måder:
  o Rekrutteringsaktiviteter;
  o Markedsføringsaktiviteter;
  o Overvågning af lige muligheder og
  o Til at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav.
  o Under de rette omstændigheder vil vi i fremtiden også anvende kandidatensdata til profilering.
  Nedenfor er der nogle yderligere oplysninger om hver enkelt:
  Rekrutteringsaktiviteter
  • Vores primære arbejdsfelt er selvfølgelig rekruttering – vi sætter de rette kandidater i forbindelse med de rigtige jobs. Vi har nedenfor anført en række måder, hvorpå vi kan anvende og bearbejde dine personlige data til dette formål, når det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
  o Indsamling af dine oplysninger fra dig og andre kilder som f.eks. LinkedIn;
  o Lagring af dine oplysninger (og ajourføring af dem efter behov) i vores database, så vi kan kontakte dig i forbindelse med rekruttering;
  o Tilbyde dig vores rekrutteringstjenester og lette rekrutteringsprocessen;
  o Vurdere dine oplysninger i forbindelse med ledige stillinger, som muligvis egner sig til dig;
  o Sende dine oplysninger til kunder for at søge om jobs eller for at vurdere din egnethed til jobs;
  o Give dig mulighed for at indsende dit CV, søge jobs online eller abonnere på jobmeldinger, som muligvis kan interessere dig;
  o Give dig mulighed for at deltage i online-kurser for fagfolk;
  o Give dig mulighed for at deltage i vores tjenesters interaktive funktioner, hvis du vælger at gøre det;
  o Opfylde vores forpligtelser, som opstår efter indgåelse af nogen aftaler mellem os;
  o Opfylde vores forpligtelser, som opstår efter indgåelse af nogen aftaler mellem Connectpeople og tredjeparter i forbindelse med din rekruttering;
  o Formidle vores lønkørsel og faktureringsprocesser;
  o Udføre kundetilfredshedsundersøgelser;
  o Kontrollere de oplysninger, som du har formidlet ved brug af ressourcer fra tredjepart (som f.eks. psykometriske evalueringer eller færdighedsprøver), eller anmode om oplysninger (som f.eks. referencer, kvalifikationer og eventuelle strafbare forhold, hvis det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med lokale love);
  o Opfylde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med afsløring af kriminelle handlinger eller opkrævning af skat eller afgifter; og
  o Behandle din oplysninger for at give os mulighed for at sende dig målrettede, relevante markedsføringsmaterialer eller andre meddelelser, som muligvis vil interessere dig.
  • Vi bruger muligvis dine personlige oplysninger til ovenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt i forbindelse med vores legitime interesser. Er du utilfreds med dette, har du under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse.
  • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i de jurisdiktioner, hvor vi driver forretning.
  Markedsføringsaktiviteter
  • Vi sender dig muligvis af og til oplysninger, som, vi mener, kunne interessere dig, eller for at bede om din hjælp til at sætte andre kandidater i forbindelse med jobs. Vi ønsker især at anvende dine data til nedenstående formål, hvor dette er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende. For at:
  o Sætte os i stand til at udvikle og markedsføre andre produkter og tjenester;
  o Sende dig nærmere oplysninger om rapporter, reklamer, tilbud, etablering af netværk og kundebegivenheder samt generelle oplysninger om industrisektorer, som vi eventuelt mener, kunne interessere dig;
  o Vise salgsfremmende uddrag fra dine oplysninger på Connectpeople´s website(s) som en succeshistorie (kun hvis vi har opnået din udtrykkelige tilladelse til at gøre det); og
  o Give dig oplysninger om visse rabatter og tilbud, som du er berettiget til takket være dit forhold med Connectpeople.
  • Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke.
 • KUNDEOPLYSNINGER:
  Vi bruger kundeoplysninger til:
  o rekrutteringsaktiviteter;
  o markedsføringsaktiviteter og
  o at hjælpe os med at fastlægge, gøre retskrav gældende eller forsvare retskrav.
  Nedenfor er der nogle yderligere oplysninger om:
  Rekrutteringsaktiviteter
  o Lagring af dine oplysninger (og ajourføring af dem efter behov) i vores database, så vi kan kontakte dig i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter;
  o Registrering af vores samtaler og møder, så vi kan tilbyde dig målrettede tjenester;
  o Implementering af kundetilfredshedsundersøgelser; og
  o Behandling af din oplysninger med det formål at lægge specifik fokus på hensigtsmæssige markedsføringskampagner.
  • Vi bruger muligvis dine personlige oplysninger til de pågældende formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt at gøre det i forbindelse med vores legitime interesser.
  • Hvis du er utilfreds med dette, har du under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse.
  For at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav
  • I mere sjældne tilfælde bruger vi muligvis også dine personlige oplysninger til at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav.
 • LEVERANDØROPLYSNINGER:
  Vi er helt klar over, at du sikkert har travlt, og ikke ønsker, at vi kontakter dig for hvad som helst. For at finde den rette balance, bruger vi kun dine oplysninger:
  • til at lagre (og ajourføre dem efter behov) dine oplysninger i vores database, så vi kan kontakte dig i forbindelse med vores aftaler;
  • til at tilbyde dig tjenester eller opnå support og tjenester fra dig;
  • til at opfylde visse juridiske forpligtelser;
  • til at hjælpe os med at fokusere på hensigtsmæssige markedsføringskampagner; og
  • Under særlige omstændigheder til at hjælpe os med at fastlægge retskrav, gøre retskrav gældende eller forsvare retskrav
  • Vi vil ikke, som en selvfølge, bede om dit samtykke, når vi sender markedsføringsmaterialer til en virksomhedsadresse eller e-mailadresse.
 • PERSONER, HVIS OPLYSNINGER VI MODTAGER FRA KANDIDATER OG PERSONALE, SOM F.EKS. REFERENCER OG PERSONER, DER KAN KONTAKTES I NØDSTILFÆLDE:
  Vi bruger kun de oplysninger, som vores kandidat giver os om dig, til nedenstående formål:
  • Hvis vores kandidater eller medlemmer af personalet angiver dig på vores formular som en person, der kan kontaktes i nødstilfælde, kontakter vi dig i tilfælde af en ulykke eller et nødstilfælde, som berører dem; eller
  • Hvis vores kandidat eller et fremtidigt medlem af vores personale angiver dig som reference, kontakter vi dig for at gøre brug af henvisningen. Dette er en vigtig del af vores kandidatkvalitetssikringsproces og kunne være den afgørende forskel for, om din kandidat får jobbet eller ej.
  • Hvis vores kandidat eller et fremtidigt medlem af vores personale angav dig som reference, kan vi af og til bruge dine oplysninger til at kontakte dig i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter, som, vi mener, muligvis kan interessere dig. I de pågældende tilfælde bruger vi dine oplysninger til de samme formål, som vi bruger kundeoplysningerne.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

 • Når det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav, deler vi muligvis dine personlige data på en række måder og af forskellige årsager med følgende kategorier af personer:
  o Virksomheder i vores gruppe; o Individer og organisationer, som er i besiddelse af information, der angår din reference eller jobansøgning hos os, såsom nuværende, tidligere eller fremtidig arbejdsgiver, uddannelsessteder og undersøgende myndigheder og arbejds- og rekrutteringsagenturer;
  o Skatte-, revisions- eller andre myndigheder, hvis vi i god tro mener, at lovgivningen eller andre bestemmelser kræver, at vi deler de pågældende oplysninger (f.eks. grundet en anmodning fra en skattemyndighed eller i forbindelse med en eventuel forventet retssag);
  o Tredjepartsleverandører, som udfører funktioner på vores vegne (herunder eksterne konsulenter og professionelle rådgivere, som f.eks. advokater, revisorer og regnskabskyndige, tekniske supportfunktioner og it-konsulenter, som foretager test- og udviklingsarbejde på vores erhvervsteknologiske systemer);
  o Tredjeparts udsendte it-leverandører og dokumentopbevaringsleverandører, hvis vi har en hensigtsmæssig behandlingsaftale (eller lignende beskyttelser) på plads;
  o Platforme og leverandører til markedsføringsteknologi;
  o Hvad angår kandidater: potentielle arbejdsgivere og andre rekrutteringsfirmaer/-virksomheder for at øge dine chancer for at finde et job;
  o Hvad angår kandidater: Tredjepartspartnere, jobtavler og jobdatabaser, hvis vi mener, at det vil forbedre dine chancer for at finde det rigtige job;
  o Hvad angår kandidater og vores kandidaters og fremtidige ansattesreferencer: Tredjeparter, som vi har engageret til at yde tjenester, som f.eks. kontrol af reference, kvalifikationer og straffedomme, hvis de pågældende kontroller er hensigtsmæssige og i overensstemmelse med lokale love;
  o Hvis Connectpeople fusionerer med eller opkøbes af en anden virksomhed i fremtiden (eller ligger i seriøse forhandlinger om en sådan mulighed), deler vi muligvis dine personlige data med de (mulige) nye ejere af virksomheden.

Hvordan værner vi om dine personlige oplysninger?

 • Vi forpligter os til at tage alle rimelige og hensigtsmæssige skridt for at beskytte de personlige oplysninger, som vi sidder inde med, mod misbrug, tab eller uvedkommende adgang. Vi gør det ved at have en række hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger på plads. Disse foranstaltninger omfatter håndtering af mistanke om datamisbrug.
 • Hvis du har mistanke til eventuelt misbrug eller tab eller uvedkommende adgang til dine personlige oplysninger, bedes du straks informere os. Nærmere oplysninger om, hvordan du kontakter os, findes her.

Hvor længe beholder vi dine personlige oplysninger?

 • Vi sletter dine personlige oplysninger fra vores systemer, hvis vi ikke har haft nogen betydningsfuld kontakt med dig i to år (eller hvis det er relevant, den virksomhed, du arbejder for), så længe vi i god tro mener, at lovgivningen eller relevante tilsynsmyndigheder kræver, at vi bevarer dine oplysninger). Efter denne periode er dine oplysninger sandsynligvis ikke længere relevante for de formål, som de blev indsamlet til.
 • For de kandidater, hvis tjenester stilles til rådighed af en tredjeparts virksomhed eller anden enhed, betyder “betydningsfuld kontakt” med dig betydningsfuld kontakt med den virksomhed eller enhed, som leverer dine tjenester. Når en sådan virksomhed eller enhed informerer os om, at den ikke længere står i et forhold til dig, opbevarer vi ikke dine data i længere end to år fra det tidspunkt, eller hvis senere i en periode på to år fra det tidspunkt, hvor vi har etableret en betydningsfuld kontakt med dig.
 • Når vi henviser til “betydningsfuld kontakt” mener vi f.eks., kommunikation mellem os (enten verbal eller skriftlig) eller, hvis du aktivt søger kontakt med vores online-tjenester. Hvis du er kandidat, anser vi det som en betydningsfuld kontakt med dig, hvis du indsendte dit ajourførte CV til vores website. Vi anser det endvidere som en betydningsfuld kontakt, hvis du kommunikerer med os om potentielle stillinger, enten ved brug af verbal eller skriftlig kommunikation eller klikker på enhver af vores markedsføringsmeddelelser. At du modtager, åbner eller læser en e-mail eller anden digital meddelelse fra os, anses ikke som en betydningsfuld kontakt – dette forekommer kun i tilfælde, hvor du klikker i eller svarer direkte på e-mailen.

Hvordan kan du få adgang til, ændre eller tilbagetrække personlige oplysninger, som du har givet os?

 • En af Persondataforordningens primære formål er at beskytte og præcisere rettighederne for EU-borgere og personer i EU med hensyn til datasikkerhed. Dette vil sige, at du bevarer diverse rettigheder hvad angår dine oplysninger, også efter du har givet dem til os. Disse beskrives nærmere nedenfor.
 • Hvis du ønsker at tale med os om de pågældende rettigheder, bedes du kontakte os. Vi forsøger at håndtere din anmodning uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder inden for en måned (med forbehold for eventuelle forlængelser, som vi er berettiget til i henhold til loven). Bemærk venligst, at vi muligvis beholder en optegnelse over dine kommunikationer for at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du bringer på bane.
 • Ret til indsigelse: Dette giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personlige oplysninger, hvis vi gør det af én af følgende årsager: (i) vores legitime interesser; (ii) for at give os mulighed for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller udøvelse af offentlig myndighed; (iii) for at sende materialer vedrørende direkte markedsføring; og (iv) af videnskabelige, historiske, research- eller statistiske årsager.
 • De ovenstående kategorier “legitime interesser” og “direkte markedsføring” er de, der højst sandsynligt er gældende for vores besøgende på websitet, kandidater, kunder og leverandører. Hvis din indsigelse er i forbindelse med, at vi behandler dine personlige oplysninger, fordi vi anser det som nødvendigt for dine legitime interesser, skal vi handle efter din indsigelse ved at ophøre med den pågældende aktivitet, medmindre:
  o vi kan vise, at vi har overbevisende legitime årsager til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine interesser; eller
  o vi behandler dine oplysninger til at implementere, fremføre eller forsvare et retskrav.
  • Hvis din indsigelse er i forbindelse med direkte markedsføring, skal vi handle efter din indsigelse ved at ophøre med den pågældende aktivitet.
  • Ret til at tilbagetrække samtykke: Hvis vi har opnået dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger til visse aktiviteter (f.eks. til vores markedsføringsarrangementer eller automatisk profilering), kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, og så ophører vi med den pågældende aktivitet, som du tidligere havde givet tilladelse til, medmindre vi mener, at der findes en alternativ årsag til at retfærdiggøre vores fortsatte behandling af dine oplysninger til det pågældende formål. I så fald informerer vi dig om dette forhold.
 • Retten til sletning: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger. Normalt skal oplysningerne imødekomme et af de nedenstående kriterier:
  o oplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til og/eller behandlede dem;
  o du har tilbagetrukket dit tidligere samtykke til at, vi behandler dine oplysninger, og der findes ingen relevant årsag til, at vi fortsætter behandlingen af oplysningerne;
  o oplysningerne er blevet behandlet på ulovlig vis (dvs. på en måde, der ikke stemmer overens med Persondataforordningen);
  o det er nødvendigt at slette oplysningerne, så vi kan overholde vores juridiske forpligtelser som dataansvarlig; eller
  o hvis vi behandler oplysningerne, fordi vi mener, at det er nødvendigt at gøre det i forbindelse med vores legitime interesser, du gør indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, og vi ikke er i stand til at påvise tilsidesættelse af legitime grunde til vores fortsatte behandling af oplysningerne.
  • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning vedrørende den registreredes ret til sletning, og kan muligvis afvise din anmodning i henhold til disse love. For yderligere oplysninger relateret om din jurisdiktion skal du klikke her.
  • Vi er kun berettigede til at nægte at efterkomme din anmodning i tilfælde af en de nedenstående årsager:
  o for at udøve retten til ytringsfrihed og informationsfrihed;
  o for at overholde juridiske forpligtelser eller for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller udøvelse af offentlig myndighed;
  o af folkesundhedsmæssige årsager i offentlighedens interesse;
  o til arkivering, research eller statistiske årsager; eller
  o for at forsvare eller gøre et retskrav gældende.
  • Når vi imødekommer en gyldig anmodning om sletning af oplysninger, tager vi alle rimelige og praktisk gennemførlige skridt til at slette de pågældende oplysninger.
  • Ret til at begrænse behandling af oplysninger: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette betyder, at vi kun kan fortsætte med at lagre dine oplysninger og ikke vil være i stand til at udføre yderligere behandlingsaktiviteter med dem, indtil: (i) en af de nedenstående omstændigheder bortfalder; (ii) dit samtykke; eller (iii) yderligere behandling af oplysningerne er nødvendig for enten at implementere, fremføre eller forsvare et retskrav, beskytte en anden persons rettigheder eller grundet vigtige offentlige interesser i forbindelse med EU eller en medlemsstat.
  • Omstændighederne hvorunder du er berettiget til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger er:
  o hvis du bestrider nøjagtigheden af de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. i så fald begrænses vores behandling af dine personlige oplysninger i løbet af den periode, hvor oplysningernes nøjagtighed kontrolleres;
  o hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger i forhold til vores legitime interesser. Her kan du anmode om, at oplysningerne begrænses, mens vi kontrollerer vores begrundelser til at behandle dine personlige oplysninger;
  o hvis vores behandling af dine oplysninger er ulovlig, men du foretrækker, at vi begrænser vores behandling af oplysningerne i stedet for at slette dem; og o hvis vi ikke længere har behov for at behandle dine personlige oplysninger, men du har brug for oplysningerne til at fastlægge retskrav, gøre retskrav gældende eller forsvare retskrav.
  • Hvis vi har delt dine personlige oplysninger med tredjeparter, informerer vi dem om den begrænsede behandling af oplysningerne, medmindre det er umuligt eller involverer en uforholdsmæssig stor indsats. Vi vil selvfølgelig informere dig, inden vi løfter nogen begrænsning i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Ret til berigtigelse: Du har endvidere retten til at anmode os om at berigtige alle unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger, som vi sidder inde med om dig. Hvis vi har delt de personlige oplysninger med tredjeparter, informerer vi dem om berigtigelsen, medmindre det er umuligt eller involverer en uforholdsmæssig stor indsats. Hvor det måtte være relevant, fortæller vi dig også, hvilke tredjeparter har kendskab til de unøjagtige og ufuldstændige personlige oplysninger. Hvis vi mener, at vi med rimelighed kan nægte at efterkomme din anmodning, forklarer vi vores årsager til denne beslutning.
  • Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed: Du har endvidere ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed.
  • Hvis du gerne vil udøve enhver af de pågældende rettigheder eller tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine personlige oplysninger (hvis samtykket er vores juridiske grundlag for at behandle dine personlige oplysninger), Bemærk venligst, at vi muligvis beholder en optegnelse over dine kommunikationer for at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du bringer på bane.
  • Du kan til enhver tid afmelde modtagelsen af e-mails om jobmuligheder.
  • Det er vigtigt, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er nøjagtige og opdaterede. Du bedes informere os, hvis dine personlige oplysninger ændres i det tidsrum, hvor vi opbevarer dine data.

VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE OPLYSNINGER

Legitime interesser
• Artikel 6(1)(f) i Persondataforordningen er den relevante her – den angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis “det er nødvendigt af hensyn til legitime interesser, der forfølges af [os] eller af tredjemand, medmindre den pågældendes [dine] interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
• Vi mener ikke, at nogen af de nedenstående aktiviteter skader individer på nogen måde – de hjælper os faktisk med at tilbyde dig en mere skræddersyet og effektiv tjeneste, så alle vinder her! Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personlige oplysninger ud fra dette grundlag

 • KANDIDATOPLYSNINGER:
  • Vi mener, at det er rimeligt at forvente at, hvis du leder efter ansættelse eller har opslået oplysninger i dit personlige CV på en jobtavle eller en erhvervsmæssig netværksside, så accepterer vi, at vi indsamler eller på anden måde bruger dine personlige oplysninger til at tilbyde eller stille vores rekrutteringstjenester til din rådighed, dele de pågældende oplysninger med fremtidige arbejdsgivere og vurdere dine kompetencer mod vores lager af ledige stillinger. Når det ser ud som om, du eventuelt får jobbet, ønsker din fremtidige arbejdsgiver muligvis at tjekke de oplysninger, som du har givet os (som f.eks. resultaterne af psykometriske evalueringer eller færdighedsprøver) eller at bekræfte dine referencer, kvalifikationer og kriminelle fortid, hvis det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med lokale love. Vi bliver nødt til at gøre disse ting, så vi kan fungere som en overskudsgivende virksomhed og hjælpe dig og andre kandidater med at få de jobs, som I fortjener.
  • Vi stræber efter at tilbyde dig skræddersyede jobtilbud og relevante artikler til at læse, for at hjælpe dig i din jobsøgning. Vi mener derfor, at det er rimeligt for os at behandle dine oplysninger for at sikre, at vi sender dig det mest hensigtsmæssige indhold.
  • Vi bliver nødt til at sørge for, at vores virksomhed fungerer helt uden problemer, så vi fortsat kan tilbyde vores tjenester til kandidater som dig selv. Vi har derfor også behov for at bruge dine oplysninger til vores interne administrative aktiviteter, som f.eks. lønkørsel og fakturering, hvor relevant.
  • Vi har vores egne forpligtelser i henhold til loven. En af vores legitime interesser, som vi insisterer på at opfylde! Hvis vi i god tro mener, at det er nødvendigt, deler vi muligvis dine oplysninger i forbindelse med afsløring af kriminelle handlinger, skatteopkrævning eller aktuelle eller forventede søgsmål.
 • KUNDEOPLYSNINGER:
  • For at sikre, at vi tilbyder dig den bedst mulige service, lagrer vi dine personlige oplysninger og/eller de personlige oplysninger vedrørende de individuelle kontaktpersoner i din virksomhed, og vi bevarer endvidere kopier af vores samtaler, møder, registrerede jobs og arbejdsformidling. Vi kan muligvis også fra tid til anden bede dig om at deltage i en kundetilfredshedsundersøgelse. Vi mener, at dette er rimeligt – vi anser brugen af dine oplysninger som nødvendig for vores legitime interesser som en virksomhed, der tilbyder dig diverse rekrutteringstjenester.
 • LEVERANDØROPLYSNINGER:
  • Vi bruger og lagrer personlige oplysninger fra personer inden for din virksomhed til at lette modtagelsen af tjenester fra dig som én af vores leverandører. Vi sidder endvidere inde med dine finansielle oplysninger, så vi kan betale dig for dine tjenester. Vi anser alle disse aktiviteter for at være nødvendige inden for rammerne af vores legitime interesser som en modtager af dine tjenester.
 • PERSONER, HVIS OPLYSNINGER VI MODTAGER FRA KANDIDATER OG PERSONALE, SOM F.EKS. REFERENCER OG PERSONER, DER KAN KONTAKTES I NØDSTILFÆLDE:
  • Hvis en kandidat eller en fremtidig ansat angiver dig som en af deres referencer, bruger vi dine personlige oplysninger til at kontakte dig om en reference. Dette er en del af vores kvalitetssikringsprocedure, og derfor anser vi den som nødvendig for vores legitime interesser som en virksomhed, der tilbyder rekrutteringstjenester og selv ansætter personale.
  • Hvis en kandidat eller et medlem af personalet har givet os dine oplysninger som en person, der kan kontaktes i nødstilfælde, bruger vi de pågældende oplysninger til at kontakte dig i tilfælde af en ulykke eller et nødstilfælde. Vi er overbeviste om, at du er enig i, at dette er et essentielt element i vores personorienterede virksomhed, og dermed også nødvendigt for vores legitime interesser.
  Samtykke
  • Under visse omstændigheder er vi forpligtede til at opnå dit samtykke til behandlingen af dine personlige oplysninger ifm. visse aktiviteter. Afhængigt af, hvad vi præcist skal bruge dine oplysninger til, vil dette samtykke være tilvalgt samtykke eller “blødt” tilvalgt samtykke.
  • Artikel 4(11) i Persondataforordningen angiver, at (tilvalgt) samtykke er “en hver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gæres til genstand for behandling”. Med klare ord betyder dette, at:
  o du skal frivilligt give os tilladelse uden, at vi sætter dig under nogen form for pres;
  o du skal vide, hvad du indvilger i – så vi skal sørge for at give dig tilstrækkelige oplysninger;
  o du skal have kontrol over, hvilken behandlingsaktiviteter, som du indvilger i og, hvilke du ikke gør. Vi tilbyder disse mere præcise kontroller i vores centre til præferencer i forbindelse med privatlivets fred; og
  o du skal tage positive og bekræftende skridt for at give os dit samtykke – vi bruger sandsynligvis et afkrydsningsfelt, som du skal sætte flueben i, så dette krav opfyldes på en tydelig og utvetydig måde.
  Vi fører en fortegnelse over samtykke, du har givet.

  BILAG 1 – SÅDAN KONTAKTER DU OS

  Sådan kommer du i kontakt med os:

  • for at få adgang til, ændre eller tilbagetrække personlige oplysninger, som du har givet os;
  • hvis du har mistanke til eventuelt misbrug eller tab eller uvedkommende adgang til dine personlige oplysninger;
  • for at tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine personlige oplysninger (hvis samtykket er vores juridiske grundlag til at behandle dine personlige oplysninger);
  • med eventuelle kommentarer eller forslag vedrørende denne datapolitik

  Du kan skrive til følgende adresse:
  Dronningensgade 46, 4. th.
  1420 København K
  Danmark
  Alternativt, kan du sende en mail til: ms@connectpeople.dk

  BILAG 2 – SÅDAN KONTAKTER DU DIN LOKALE TILSYNSMYNDIGHED

  • Tlf.: (+45) 33 19 32 00
  • E-mail: dt@datatilsynet.dk
  • Adresse:
  Datatilsynet,
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  Danmark
  • Fax: (+45) 33 19 32 18

  Ordliste

  • Kandidater – inkluderer kandidater til alle stillinger, som Connectpeople ApS opslår eller reklamerer for, herunder fuldtids-, deltids, eller midlertidige stillinger og freelance-stillinger hos Connectpeople´s kunder; tillige med personer, som har afleveret et spekulativt CV til Connectpeople som ikke er i forbindelse med et specifikt job. Individuelle entreprenører, freelancearbejdere og medarbejdere hos leverandører, som foreslås til stillinger hos Connectpeople.
  • Kunder – skønt det taler for sig selv, dækker denne kategori vores kunder, klienter og andre, som Connectpeople leverer tjenester til i løbet af deres forretninger.
  • Slet – selv om vi vil bestræbe os på at slette din oplysninger for altid, når de når til afslutningen af deres opbevaringsperiode, eller vi modtager en anmodning fra dig om at gøre det, eksisterer visse af dine oplysninger stadig i vores systemer, f.eks. hvis de venter på at blive overskrevet. For vores formål er disse oplysninger blevet taget ud af brug, hvilket betyder at, selv om de stadig eksisterer i et arkivsystem, kan de ikke nemt tilgås af nogen af vores driftssystemer, processer eller personale.
  • Persondataforordningen (GDPR) – en anordning fra EU, hvis formål er at harmonisere europæiske databeskyttelseslove. Dens ikrafttrædelsesdato er den 25. maj 2018, og alle henvisninger hertil skal fortolkes i henhold til at inkludere enhver national lovgivning, som implementerer den.
  • Andre personer, som Connectpeople eventuelt kontakter – disse kan muligvis inkludere kandidaternes og Connectpeople´s-medarbejderne angiver som personer, der kan kontaktes i nødstilfælde og referencer. Vi kontakter dem udelukkende under hensigtsmæssige forhold.
  • Leverandører – henviser til partnerskaber og virksomheder (inklusive enkeltmandsfirmaer) og atypiske arbejdere som f.eks. uafhængige entreprenører og freelancearbejdere, som leverer tjenester til Connectpeople.